Komitet naukowy:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

 1. dr inż. Krzysztof J. Czarnocki
 2. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski
 3. prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa
 4. dr n. med. Andrzej Mital 
 5. dr n. hum. Rafał Patryn
 6. dr n. med. Elżbieta Puacz
 7. prof .dr hab. Dariusz Sitkiewicz 
 8. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
 9. prof. dr hab. n. farm. Janusz Solski
 10. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
 11. prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski