Monografia

W ramach konferencji Diagnostyczny Maj 2015 zostanie  wydana punktowana monografia naukowa w języku polskim i angielskim pt.:" Aktualne problemy koagulologicznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce". 

Zakładamy wydanie monografii wieloautorskiej (do 10 autorów w jednej monografii) bez określania autorów rozdziałów, co pozwala na zaliczenie Autorowi w przypadku monografii polskojęzycznej do 20 pkt, a w przypadku monografii anglojęzycznej do 25 pkt dla każdego z autorów (Dz.U. 26.08.2014  poz 1126)

 1. Rozdziały to opracowania autorów (artykuły jako rozdziały w monografii o objętości co najmniej 0.5 arkusza wydawniczego (ok. 11 stron)

 2. Monografia podlegała będzie recenzjom naukowym – opinia recenzenta stanowi podstawę decyzji o przyjęciu tekstu do publikacji.

 3. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz spełnienie wymogów redakcyjnych.

 4. Zgłaszając pracę trzeba ją opracować według poniższych wytycznych i przesłać do 15 lutego 2015, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Edytor tekstu MS Word; długość tekstu 20 stron (10 kartek A 4) co powinno odpowiadać 40 tys. znaków.
  • Tekst
   • język polski i angielski,
   • format A4 dwustronny
   • czcionka 12 pkt Times New Roman,
   • przypisy w tekście – czcionka 10 TNR, wg schematu: (Kowalski, 2000) lub (Kowalski, 2000, s.25) – system h a r w a r d z k i
   • interlinia 1,5; numeracja stron na dole w całym tekście pracy;
   • marginesy: nie mniejsze niż 2,5 cm
  • Prace muszą zawierać:
   • Wprowadzenie
   • Cel pracy
   • Opis stanu wiedzy (lub dyskusję)
   • Wnioski
   • Podsumowanie
   • Listę piśmiennictwa.
   • Streszczenia prac muszą zawierać 1400 - 1800 znaków ze spacjami.
   • Zgłaszane prace muszą zawierać od 2 do 6 słów kluczowych.
   • Pierwsza strona ma zwierać : tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku polskim
   • Druga strona: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku angielskim
  • Ilustracje:
   • rysunki, schematy i wykresy powinny być czytelne, wykonane w programach edytowalnych w Microsoft Windows, lub dostarczone w postaci wydruków wysokiej jakości umożliwiających ich reprodukcję;
   • fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików TIF lub BMP w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub – jeśli zaistnieje taka sytuacja – plików z cyfrowego aparatu fotograficznego;
   • w sytuacji gdy fotografie umieszczone są w tekście w programie doedycji tekstu (np. Word), powinny być również dostarczone jako osobne pliki w formacie TIF najlepiej w rozdzielczości 300 dpi;
   • pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora powinien znaleźć się zapis źródła, z którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu) wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy.
  • Wymiary tabel i rysunków nie mogą przekraczać wymiarów tekstowego obszaru strony. Prosimy nie używać kolorów. Odwołania do literatury w tekście według schematu: (Nazwisko autora rok wydania, strona).
  • Wykaz literatury na końcu opracowania według porządku alfabetycznego i według następującego wzoru:
   • Książki: Nazwisko I.: Tytuł. Wydawca, Miejsce i rok wydania, strona;
   • Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko I.: Tytuł opracowania [w:] Nazwisko I. [red]: Tytuł książki. Wydawca, Miejsce i rok wydania, strona;
   • Artykuły w czasopismach: Nazwisko I.: Tytuł. "Tytuł czasopisma", rok, numer, strona.
   • Do referatu należy dołączyć tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.