Conference schedule

Dzień I 24 kwietnia 2015
08:00-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:30 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji
– dr n. med. Wojciech Gernand
09:30-10:30 „Hemostaza w chirurgii czy chirurgia w hemostazie?”
– prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
10:30-10:50 I uczestnik konkursu - Beata Baran
„Pułapki i problemy w laboratoryjnej diagnostyce umiarkowanej i łagodnej hemofilii A.”
11:00-11:20 II uczestnik konkursu - Marcin Dziedzic
„Test or not to Test: D-Dimery znaczenie diagnostyczne.”
11:30-12:00 Przerwa
12:00-12:20

III uczestnik konkursu - Andrzej Panek
„Antykoagulant toczniowy - diagnostyka laboratoryjna w aspekcie badań screeningowych i testów potwierdzenia."

12:30-12:50 IV uczestnik konkursu - Magdalena Kobyłko
„Mutacje prozakrzepowe w populacji polskiej - doświadczenia własne.”
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-14:45 Diagnostyka nabytych skaz krwotocznych w aspekcie potencjalnego zabiegu chirurgicznego.
– dr n. med. Andrzej Mital
15:00-15:20 V uczestnik konkursu - Małgorzata Koth
„Hemofilia wrodzona i nabyta - obraz kliniczny i diagnostyka, opis przypadków.”
15:30-15:50 VI uczestnik konkursu - Małgorzata Łukasik
„Automatyzacja w badaniach układu krzepnięcia - wymóg czy wygoda? Doświadczenia własne.”
16:00-16:20 VII uczestnik konkursu - Zuzanna Marcinkowska
„Czy mikrocząstki błonowe pozwolą wyjaśnić oporność na skojarzone leczenie przeciwpłytkowe?”
16:30-16:50 VIII uczestnik konkursu - Anna Michno
„Ocena funkcji płytek krwi w monitorowaniu właściwości wybranych składników leków i suplementów diety w warunkach in vitro.”
17:00-17:20 IX uczestnik konkursu - Barbara Nicińska
„Ocena procesów hemostazy u pacjentów z niewydolnością wątroby na podstawie wyników badania tromboelastometrycznego.”
17:30-17:50 X uczestnik konkursu - Aneta Pająk
„Podklasy HDL i LDL-cholesterolu w ocenie miażdżycy i jej powikłań z uwzględnieniem zakrzepicy”
18:00-18:20 XI uczestnik konkursu - Michał Ząbczyk
„Kompleksowa ocena czynności i struktury skrzepu fibrynowego u pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych antagonistami witaminy K.”
18:30 Zakończenie I dnia konferencji
19:30 Kolacja w hotelu
   
Dzień II 25 kwietnia 2015
9:00-9:20 XII uczestnik konkursu - Jarosław Kuna
„Powikłania leczenia przeciwkrzepliwego.”
9:30-9:50 XIII uczestnik konkursu - Paweł Kozłowski
„Laboratoryjna diagnostyka hemostazy a nowe doustne leki przeciwzakrzepowe.”
10:00-10:30 Głosowanie
10:30-11:30 „Szkiełko czy oko”
– dr Aleksander Mazur
11:30-12:00 Varia
12:00-12:30 Zakończenie, wręczenie nagród