Konkurs Diagnostyczny Maj 2015

24 kwietnia 2015 roku Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej organizuje drugą edycję Diagnostycznego Maja.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodszych Kolegów zajmujących się dydaktyką do aktywnego udziału w konferencjach i zjazdach poświęconych diagnostyce laboratoryjnej. Chodzi nam w szczególności o stworzenie okazji do zaprezentowania szerszej społeczności diagnostów laboratoryjnych grupy utalentowanych mówców.

Konkurs Diagnostyczny Maj 2015 objęty został osobistym patronatem: dr Elżbiety Puacz, Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, dr hab. n. med. Bogdana Solnicy, Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Stowarzyszenia Na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków oraz Centrum Onkoligii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Głównym sponsorem jest: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ponadto  Sysmex Polska Sp. z o.o., DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o., Bio-Rad Polska sp. z o.o., Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., Randox Laboratories Polska Sp. z o.o., SARSTEDT Sp. z o.o,SYNEVO LABORATORIA  Medicover.

ZASADY KONKURSU:

  1. Pierwsza faza Konkursu polegała na zebraniu nominacji dla wyróżniających się kandydatów- wykładowców, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.
  2. Nominacje zgłaszali Koledzy z całej Polski.
  3. W fazie nominacji, zrealizowanej od 1 października  do 15 grudnia 2014 r. zgromadzono 13 oficjalnych zgłoszeń.
  4. Finałem Konkursu będzie  Konferencja, która odbędzie  się 24-25 kwietnia  2015 r. w Lublinie.
  5. Wykładowcy, uczestnicy konkursu przedstawią wykłady, których tematyka będzie dotyczyła zagadnień  hemostazy.
Program spotkania do pobrania
 
REGULAMIN KONKURSU:
  1. Po wysłuchaniu wszystkich wykładów, uczestnicy spotkania będą głosowali na wykładowców, którzy w ich ocenie wypadli najlepiej.
  2. Każdy uczestnik spotkania otrzyma do rozdysponowania 26 punktów ( ilość wykładowców uczestników konkursu razy 2).
  3. Po zliczeniu głosów,  wykładowcy, którzy otrzymali najwięcej punktów zajmą odpowiednio I , II i III miejsce.

NAGRODY:

1 miejsce - 2.000,00 PLN netto

2 miejsce - 1.500,00 PLN netto

3 miejsce -    500,00 PLN netto

Nagroda zostanie wypłacona jako honorarium za wykład, po podpisaniu umowy o dzieło z organizatorem.